Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP http://goapraha.cz cs Výsledky třetího kola přijímacího řízení 2019/2020 http://goapraha.cz/node/72 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><span style="font-size:14px">V Praze 12. července 2019</span></p> <p><span style="font-size:14px">Č. j. GOA/517/An/2019</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Přijatí</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie</strong></span></p> <p> </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Registrační číslo</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <h2><span style="font-size:14px">Celkový počet bodů</span></h2> </td> <td style="width:111px"> <h2><span style="font-size:14px">Rozhodnutí</span></h2> </td> <td style="width:81px"> <h2><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></h2> <p><span style="font-size:14px">prospěch ZŠ</span></p> </td> <td style="width:72px"> <h2><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></h2> <p><span style="font-size:14px">PP</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>485</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>24</strong></span></p> </td> <td style="width:111px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Přijat</strong></span></p> </td> <td style="width:81px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>4</strong></span></p> </td> <td style="width:72px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>20</strong></span></p> </td> </tr></tbody></table><h2> </h2> <p><span style="font-size:14px"><strong>Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost</strong></span></p> <p> </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Registrační číslo</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <h2><span style="font-size:14px">Celkový počet bodů</span></h2> </td> <td style="width:111px"> <h2><span style="font-size:14px">Rozhodnutí</span></h2> </td> <td style="width:81px"> <h2><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></h2> <p><span style="font-size:14px">prospěch ZŠ</span></p> </td> <td style="width:72px"> <h2><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></h2> <p><span style="font-size:14px">PP</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>475</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>48</strong></span></p> </td> <td style="width:111px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Přijat</strong></span></p> </td> <td style="width:81px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>14</strong></span></p> </td> <td style="width:72px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>34</strong></span></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>493</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>24,5</strong></span></p> </td> <td style="width:111px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Přijat</strong></span></p> </td> <td style="width:81px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>11</strong></span></p> </td> <td style="width:72px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>13,5</strong></span></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Upozornění</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit</strong> <strong>odevzdáním zápisového lístku</strong> <strong>řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.</strong> Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">PhDr. Ivan Antov, v. r.</span></p> <p><span style="font-size:14px">ředitel školy</span></p> </div></div></div> Tue, 25 Jun 2019 20:30:58 +0000 admin 72 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/72#comments Výsledky druhého kola přijímacího řízení 2019/2020 http://goapraha.cz/node/71 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><span style="font-size:14px">Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2019 – maturitní obory vzdělání</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">V Praze 20. června 2019</span></p> <p><span style="font-size:14px">Č. j. GOA/436/An/2019</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Přijatí</strong></span></p> <h2><span style="font-size:14px"><strong>Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost</strong></span></h2> <p> </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Registrační číslo</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Celkový počet bodů</span></strong></h2> </td> <td style="width:111px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Rozhodnutí</span></strong></h2> </td> <td style="width:81px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">prospěch ZŠ</span></strong></p> </td> <td style="width:72px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">PP</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>357</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>17,333</strong></span></p> </td> <td style="width:111px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Přijat</strong></span></p> </td> <td style="width:81px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>4</strong></span></p> </td> <td style="width:72px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>13,333</strong></span></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>379</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>36,5</strong></span></p> </td> <td style="width:111px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Přijat</strong></span></p> </td> <td style="width:81px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>14</strong></span></p> </td> <td style="width:72px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>22,5</strong></span></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>398</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>26</strong></span></p> </td> <td style="width:111px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Přijat</strong></span></p> </td> <td style="width:81px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>0</strong></span></p> </td> <td style="width:72px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>26</strong></span></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Upozornění</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit</strong> <strong>odevzdáním zápisového lístku</strong> <strong>řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.</strong> Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nepřijatí</strong></span></p> <h2><span style="font-size:14px"><strong>Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie</strong></span></h2> <p> </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:96px"> <p><strong><span style="font-size:14px">Registrační číslo</span></strong></p> </td> <td style="width:94px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Celkový počet bodů</span></strong></h2> </td> <td style="width:111px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Rozhodnutí</span></strong></h2> </td> <td style="width:81px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">prospěch ZŠ</span></strong></p> </td> <td style="width:72px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">PP</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>356</strong></span></p> </td> <td style="width:94px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>8,833</strong></span></p> </td> <td style="width:111px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nepřijat</strong></span></p> </td> <td style="width:81px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>4</strong></span></p> </td> <td style="width:72px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>4,833</strong></span></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-size:14px">V souladu s Kritérii pro 2. kolo přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Haňovou (235521214, <a href="mailto:hanova@goapraha.cz">hanova@goapraha.cz</a>) nebo pana Antova (235521216, <a href="mailto:antov@goapraha.cz">antov@goapraha.cz</a>).</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">PhDr. Ivan Antov, v.r.</span></p> <p><span style="font-size:14px">ředitel školy</span></p> </div></div></div> Mon, 13 May 2019 07:46:53 +0000 admin 71 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/71#comments Organizace 2. pololetí 2018/2019 http://goapraha.cz/node/42 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>1. 2.    </strong>                      Pololetní prázdnin<strong>y</strong></p> <p><strong>11. 2. až 17. 2.         </strong>Jarní prázdniny</p> <p><strong>23. 2. až 2. 3.           </strong>LVK v Janských Lázních</p> <p>                                 Výuka probíhá podle upraveného RH</p> <p><strong>2. 3.    </strong>                      Maturitní ples (KC Novodvorská) od 19 hodin</p> <p><strong>28. 3.                        </strong>Goalballový turnaj o pohár ředitele školy</p> <p>                                 Výuka probíhá podle náhradního RH</p> <p><strong>3. 4.                          </strong>Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (od 15:00)</p> <p><strong>                                 Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)</strong></p> <p><strong>10. a 11. 4</strong>.               Písemné práce z ČJL a AJ – společná část maturitní zkoušky</p> <p><strong>12. 4 </strong>                        Jednotná přijímací zkouška – 1. termín</p> <p>                                 Termín odevzdání maturitních prací S4</p> <p><strong>15. 4.  </strong>                      Jednotná přijímací zkouška – 2. termín</p> <p><strong>17. 4.                        </strong>Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)</p> <p><strong>18. 4.              </strong>          Velikonoční prázdniny</p> <p><strong>23. 4.</strong>                        Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ</p> <p>                                 Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ</p> <p><strong>24. a 25. 4.               </strong>Praktická zkouška A4 profilové části MZ</p> <p><strong>26. 4.                        </strong>Uzavření klasifikace žáků 4. ročníku (do 13:30)</p> <p><strong>29. 4.</strong>                        Pedagogická rada 4. ročníky</p> <p><strong>30. 4.                        </strong>Třídní učitelé rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu</p> <p><strong>2. 5. až 3. 5.</strong>              DT společné části MZ</p> <p><strong>3. 5.                           Ředitelské volno</strong></p> <p><strong>9. a 10. 5.                  Ředitelské volno</strong></p> <p><strong>20. 5. až 24. 5.          </strong>Cykloturistický kurz 3. ročníky</p> <p>                                  Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky</p> <p><strong>27. 5. až 7. 6</strong>.            Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ</p> <p><strong>27. 5. až 29. 5.</strong>          Ústní maturitní zkoušky (společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky) a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní                                         komisí</p> <p><strong>25. 6.                         </strong>Uzavření klasifikace (do 13:30)</p> <p>                                  Termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2019</p> <p><strong>26. 6.                          </strong>Pedagogická rada - 2. pololetí</p> <p><strong>28. 6.                         </strong>Třídní učitelé rozdají vysvědčení</p> <p><strong>1. 7. až 31. 8.            </strong>Hlavní prázdniny</p> <p><strong>2. 9.                           </strong>Začátek školního vyučování 2019/2020</p> </div></div></div> Thu, 01 Nov 2018 07:57:09 +0000 admin 42 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/42#comments Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) http://goapraha.cz/node/50 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována<br /> Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: <a href="mailto:gdpr@bdo.cz" target="_blank">gdpr@bdo.cz</a> </p> </div></div></div> Mon, 11 Jun 2018 11:05:05 +0000 admin 50 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/50#comments Tyfloslužby - termíny setkání 2019 http://goapraha.cz/node/33 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2019 na <span style="color:#0000CD"><strong>setkání pedagogických pracovníků</strong></span> (učitelé, AP a další zájemci) <span style="color:#0000CD"><strong>k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením</strong></span> v podmínkách integrace na běžných středních školách.</p> <p>Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.</p> <p>Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové, kteří vyučují jednotlivé předměty.</p> <p><strong>Program:</strong><br /> a) konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce<br /> b) kulatý stůl k problematice edukace žáků se ZP včetně sdílení poznatků s dosavadním průběhem integrace Vašich žáků se ZP<br /> c) informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek<br /> d) semináře k výuce jednotlivých předmětů (v případě více zájemců o předmět)<br /><strong>Program bude upřesněn podle přihlášených účastníků.</strong></p> <p><strong>V případě zájmu pište na <a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a>. Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.</strong></p> <p><strong>Termíny: </strong><br /><strong><span style="color:#0000CD"><s>3. - 14. 6. 2019 - Individuální a skupinové konzultace</s><br /> 2. 10. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků</span></strong><br /><strong><span style="color:#0000CD">27. 11. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků</span></strong></p> <p> <strong>Čas:</strong> <span style="color:#0000CD"><strong>od 10 do 14 hodin</strong>.</span></p> <p><strong>Místo konání:</strong> Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 (škola sídlí v areálu Hotelové školy hlavního města Prahy, schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice)</p> <p><strong>Občerstvení </strong>bude zajištěno po celý den (káva, čaj, voda, sušenky, studený oběd).</p> <p>Těšíme se na Vás !</p> <p>Ing. Lenka Balejová,<br /> vedoucí projektu tyfloslužeb<br /> Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP<br /> Radlická 115, Praha 5<br /><a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a><br /> 728 079 888</p> </div></div></div> Mon, 24 Apr 2017 12:53:22 +0000 admin 33 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/33#comments Informace o studiu http://goapraha.cz/node/2 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Nabízíme studium v oborech vzdělání:</p> <ul><li><strong><a href="/?q=node/36"><strong>79-41-K/41 Gymnázium</strong></a></strong></li> <li><a href="?q=node/5"><strong>63-41-M/02 Obchodní akademie</strong></a></li> <li><a href="?q=node/4"><strong>75-41-M/01 Sociální činnost</strong></a></li> <li><a href="?q=node/6"><strong>63-51-J/01 Obchodní škola</strong></a></li> </ul><p> </p> <ul><li>zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.</li> <li>přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný</li> <li>počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni</li> <li>moderně vybavená cvičná kancelář</li> <li>učebna přírodních věd a zeměpisu</li> <li>plně kvalifikovaný pedagogický sbor</li> <li>individuální přístup ke studentům</li> <li>učebnice poskytovány zdarma</li> <li> internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje</li> <li>jídelna ve školním areálu</li> <li>úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ</li> </ul><p> </p> <p>Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity -<a href="http://www.pedf.cuni.cz"> </a><a href="http://www.pedf.cuni.cz">http://www.pedf.cuni.cz</a></p> </div></div></div> Sun, 18 Sep 2016 10:55:14 +0000 admin 2 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/2#comments