Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP http://goapraha.cz cs Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2019/2020 http://goapraha.cz/node/69 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h5><span style="font-size:18px">Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků</span></h5> <p><span style="font-size:14px">V Praze 8. ledna 2019</span></p> <p><span style="font-size:14px">Č. j. GOA/009/An/2019</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">a) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:</span></p> <p> </p> <ul><li><span style="font-size:14px">79-41-K/41 Gymnázium</span></li> <li><span style="font-size:14px">63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)</span></li> <li><span style="font-size:14px">75-41-M/01 Sociální činnost</span></li> <li><span style="font-size:14px">63-51-J/01 Obchodní škola</span></li> </ul><p> </p> <p><span style="font-size:14px">b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující řádné termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky:</span></p> <p> </p> <ul><li><span style="font-size:14px"><strong>1. termín: 12. dubna 2019 </strong></span></li> <li><span style="font-size:14px"><strong>2. termín: 15. dubna 2019</strong></span></li> </ul><p><span style="font-size:14px">           </span></p> <p><span style="font-size:14px">c) stanovuji termíny pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru:</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">pro obor vzdělání</span></p> <ul><li><span style="font-size:14px">63-51-J/01 Obchodní škola</span></li> </ul><p> </p> <ul><li><span style="font-size:14px"><strong>1. termín: 23. dubna 2019; </strong></span></li> <li><span style="font-size:14px"><strong>2. termín: 24. dubna 2019 </strong></span></li> </ul><p><span style="font-size:14px">(čas přijímacího pohovoru bude uchazeči upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení)</span></p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">d) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do <strong>1. března 2019</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">e) stanovuji následující kritéria pro první kolo přijímacího řízení:</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 1. kolo</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Obory vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, 63-41-M/02 Obchodní akademie, 75-41-M/01 Sociální činnost</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">1. Prospěch na ZŠ</span></p> <p><span style="font-size:14px">(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 20 bodů dle následující stupnice:</span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:119px"> <p><span style="font-size:14px">průměr do</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,08</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,16</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,24</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,32</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,40</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,48</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,56</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,64</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,72</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,80</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:119px"> <p><span style="font-size:14px">body</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">20</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">19</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">18</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">17</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">16</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">15</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">14</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">13</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">12</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">11</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:119px"> <p><span style="font-size:14px">průměr do</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,88</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,96</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,04</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,12</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,20</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,28</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,36</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,44</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,52</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,60</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:119px"> <p><span style="font-size:14px">body</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">10</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">9</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">8</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">7</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">6</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">5</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">4</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">3</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1</span></p> </td> </tr></tbody></table><p><span style="font-size:14px">u průměru nad 2,60 se započítává 0 bodů)</span></p> <p><span style="font-size:14px">Výsledek prospěchu na ZŠ se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">2. Jednotná přijímací zkouška</span></p> <p><span style="font-size:14px">Výsledek jednotné přijímací zkoušky se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení. Netýká se zkráceného studia, v souladu s § 60 odst. 6 školského zákona se jednotná přijímací zkouška při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nekoná.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">1. Prospěch na ZŠ</span></p> <p><span style="font-size:14px">(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 20 bodů dle následující stupnice:</span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:119px"> <p><span style="font-size:14px">průměr do</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,08</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,16</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,24</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,32</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,40</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,48</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,56</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,64</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,72</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,80</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:119px"> <p><span style="font-size:14px">body</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">20</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">19</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">18</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">17</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">16</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">15</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">14</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">13</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">12</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">11</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:119px"> <p><span style="font-size:14px">průměr do</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,88</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1,96</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,04</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,12</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,20</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,28</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,36</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,44</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,52</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2,60</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:119px"> <p><span style="font-size:14px">body</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">10</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">9</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">8</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">7</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">6</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">5</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">4</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">3</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">2</span></p> </td> <td style="width:59px"> <p><span style="font-size:14px">1</span></p> </td> </tr></tbody></table><p><span style="font-size:14px">u průměru nad 2,60 se započítává 0 bodů)</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">2. Přijímací pohovor</span></p> <p><span style="font-size:14px">(maximum 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)</span></p> <p><span style="font-size:14px">Uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Výsledek přijímacího pohovoru se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.</span></p> <p> </p> <h6><span style="font-size:14px">Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání</span></h6> <p><span style="font-size:14px">Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati          v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu přijímaných uchazečů uvedených v bodu f) tohoto dokumentu.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">f) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:</span></p> <p> </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">Kód oboru vzdělání (KKOV)</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">Název oboru vzdělání</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">Předpokládaný počet přijímaných uchazečů</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">79-41-K/41</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">Gymnázium</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">12</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">63-41-M/02</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">Obchodní akademie</span></p> <p><span style="font-size:14px">- čtyřleté studium</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">12</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">63-41-M/02</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">Obchodní akademie</span></p> <p><span style="font-size:14px">– zkrácené dvouleté studium</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">12</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">75-41-M/01</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">Sociální činnost</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">12</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">63-51-J/01</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">Obchodní škola</span></p> </td> <td style="width:205px"> <p><span style="font-size:14px">12</span></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-size:14px">g) doporučení školského poradenského zařízení</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">V souladu s § 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, je součástí přihlášky na všechny výše uvedené obory vzdělání v Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, <strong>doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">h) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, je také součástí přihlášky<strong> doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">PhDr. Ivan Antov, v. r.</span></p> <p><span style="font-size:14px">ředitel školy</span></p> <p><a href="/files/vpr1-2019.doc">Soubor ke stažení v DOC</a></p> </div></div></div> Mon, 14 Jan 2019 15:49:15 +0000 admin 69 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/69#comments Maturitní, imatrikulační a absolventský ples http://goapraha.cz/node/68 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtecenter" dir="ltr"><strong>Srdečně Vás zveme na </strong></p> <p class="rtecenter" dir="ltr"> </p> <p class="rtecenter" dir="ltr"><span style="color:#0000FF"><strong>MATURITNÍ, IMATRIKULAČNÍ, ABSOLVENTSKÝ PLES</strong></span><strong> </strong></p> <p class="rtecenter" dir="ltr"><strong>Gymnázia pro zrakově postižené </strong></p> <p class="rtecenter" dir="ltr"><strong>a Střední odborné školy pro zrakově postižené, </strong></p> <p class="rtecenter" dir="ltr"><strong>Praha 5, Radlická 115</strong></p> <p class="rtecenter" dir="ltr"> </p> <p class="rtecenter" dir="ltr"><span style="color:#0000FF"><strong>ples se koná 2. března 2019 od 19h v KC Novodvorská, Praha 4 </strong></span></p> <p class="rtecenter"> </p> <p class="rtecenter"><strong>Můžete se těšit na: </strong></p> <p class="rtecenter"><strong>imatrikulaci prvních ročníků</strong></p> <p class="rtecenter"><strong>stužkování maturantů</strong></p> <p class="rtecenter"><strong> malou tombolu</strong></p> <p class="rtecenter"><strong>dražbu</strong></p> <p class="rtecenter"><strong>velkou tombolu </strong></p> <p class="rtecenter"><strong>půlnoční překvapení </strong></p> <p><a href="/files/ples19.pdf">Pozvánka ke stažení v PDF</a></p> </div></div></div> Thu, 10 Jan 2019 19:39:00 +0000 admin 68 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/68#comments Maturitní, Imatrikulační a absolventský ples http://goapraha.cz/node/64 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Srdečně Vás zveme na </strong></p> <p> </p> <p><strong>MATURITNÍ, IMATRIKULAČNÍ, ABSOLVENTSKÝ PLES</strong><strong> </strong></p> <p><strong>Gymnázia pro zrakově postižené </strong></p> <p><strong>a Střední odborné školy pro zrakově postižené, </strong></p> <p><strong>Praha 5, Radlická 115</strong></p> <p> </p> <p><strong>ples se koná 2. března 2019 od 19h v KC Novodvorská, Praha 4 </strong></p> <p> </p> <p><strong>Můžete se těšit na: </strong></p> <p><strong>imatrikulaci prvních ročníků</strong></p> <p><strong>stužkování maturantů</strong></p> <p><strong> malou tombolu</strong></p> <p><strong>dražbu</strong></p> <p><strong>velkou tombolu </strong></p> <p><strong>půlnoční překvapení </strong></p> <p><a href="/files/ples19.pdf">Pozvánka ke stažení v PDF</a></p> </div></div></div> Thu, 10 Jan 2019 19:38:36 +0000 admin 64 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/64#comments Organizace 1. pololetí 2018/2019 http://goapraha.cz/node/42 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p> </p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>3. 9.</strong>                 Zahájení školního vyučování od 8:00 h</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>10. až 14. 9.</strong>         Odborná praxe žáků A4</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>17. 9. až 27. 9.</strong>      Odborná praxe žáků S4</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>18. 9. až 21. 9. </strong>     Adaptační kurz pro 1. ročníky</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>27. 9. </strong>               TU předají řediteli školy žádosti o uvolnění z TV</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>28. 9.</strong>                Státní svátek</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>26. 10.</strong>               Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. h)</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>29. a 30. 10.</strong>         Podzimní prázdniny</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>1. 11. </strong>               Soutěž v psaní na klávesnici</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>14. 11. </strong>              Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 15:00 h</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace">                      Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>22. 11 až 24. 11.</strong>     Účast na výstavě Schola Pragensis</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>30. 11.</strong>               Den otevřených dveří (09:00 – 16:00 h)</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace">                      Mimořádný program pro žáky v době dopolední výuky</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>1. 12.</strong>                Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ v jarním zkušebním období 2019</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>20. 12.</strong>               Vánoční dílny</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>21. 12.  </strong>             Vánoční představení žáků školy</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>22. 12. až 2. 1.</strong>      Vánoční prázdniny</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>14. 1. </strong>               Den otevřených dveří (14:00 až 18:00)</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>29. 1.  </strong>              Uzavření klasifikace 1. pololetí</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>30. 1. </strong>               Pedagogická rada 1. pololetí od 15:00 h</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>31. 1. </strong>               Třídní učitelé rozdají žákům výpisy z vysvědčení 6. hodinu</span></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>1. 2. </strong>                Pololetní prázdniny</span></p> </div></div></div> Thu, 01 Nov 2018 07:57:09 +0000 admin 42 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/42#comments Pozvánka na Den otevřených dveří http://goapraha.cz/node/62 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h2 class="rtecenter"><span style="font-size:16px">Gymnázium pro zrakově postižené<br /> a Střední odborná škola pro zrakově postižené,<br /> Praha 5, Radlická 115</span></h2> <p> </p> <h2 class="rtecenter"><span style="font-size:16px">srdečně zve všechny zájemce na</span></h2> <p> </p> <h2 class="rtecenter"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:22px"><strong>Den otevřených dveří</strong></span></span></h2> <p> </p> <h2 class="rtecenter"><span style="font-size:22px"><strong>14. ledna 2019<br /> od 14:00 do 18:00</strong></span></h2> </div></div></div> Thu, 01 Nov 2018 07:24:36 +0000 admin 62 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/62#comments Oznámení o výsledcích doplňovacích voleb do školské rady http://goapraha.cz/node/61 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>V Praze 10. října 2018</p> <p> </p> <p>Dne 10. října 2018 proběhly volby do školské rady. Nově zvoleným členem Školské rady Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené je:   </p> <p><strong>Ondřej Šnajdr</strong> (žák 3. ročníku gymnázia)</p> <p>Všem zúčastněným voličům děkuje za aktivní účast přípravný výbor:</p> <p> </p> <p>Klára Eliášková, Michal Řezka, Miroslava Kučerová,</p> <p>Eva Lesová, Aleš Pomezný</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div></div></div> Thu, 06 Sep 2018 13:05:09 +0000 admin 61 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/61#comments Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) http://goapraha.cz/node/50 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována<br /> Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: <a href="mailto:gdpr@bdo.cz" target="_blank">gdpr@bdo.cz</a> </p> </div></div></div> Mon, 11 Jun 2018 11:05:05 +0000 admin 50 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/50#comments Tyfloslužby - termíny setkání 2019 http://goapraha.cz/node/33 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2018 na <span style="color:#0000CD"><strong>setkání pedagogických pracovníků</strong></span> (učitelé, AP a další zájemci) <span style="color:#0000CD"><strong>k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením</strong></span> v podmínkách integrace na běžných středních školách.</p> <p>Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.</p> <p>Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové, kteří vyučují jednotlivé předměty.</p> <p><strong>Program:</strong><br /> a) konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce<br /> b) kulatý stůl k problematice edukace žáků se ZP včetně sdílení poznatků s dosavadním průběhem integrace Vašich žáků se ZP<br /> c) informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek<br /> d) semináře k výuce jednotlivých předmětů (v případě více zájemců o předmět)<br /><strong>Program bude upřesněn podle přihlášených účastníků.</strong></p> <p><strong>V případě zájmu pište na <a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a>. Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.</strong></p> <p><strong>Termíny: </strong><br /> Termíny setkání v roce 2019 upřesníme ...</p> <p><strong>Čas:</strong> <span style="color:#0000CD"><strong>od 10 do 14 hodin</strong>.</span></p> <p><strong>Místo konání:</strong> Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 (škola sídlí v areálu Hotelové školy hlavního města Prahy, schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice)</p> <p><strong>Občerstvení </strong>bude zajištěno po celý den (káva, čaj, voda, sušenky, studený oběd).</p> <p>Těšíme se na Vás !</p> <p>Ing. Lenka Balejová,<br /> zástupce ředitele školy<br /> Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP<br /> Radlická 115, Praha 5<br /><a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a><br /> 235 316 255</p> </div></div></div> Mon, 24 Apr 2017 12:53:22 +0000 admin 33 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/33#comments Informace o studiu http://goapraha.cz/node/2 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Nabízíme studium v oborech vzdělání:</p> <ul><li><strong><a href="/?q=node/36"><strong>79-41-K/41 Gymnázium</strong></a></strong></li> <li><a href="?q=node/5"><strong>63-41-M/02 Obchodní akademie</strong></a></li> <li><a href="?q=node/4"><strong>75-41-M/01 Sociální činnost</strong></a></li> <li><a href="?q=node/6"><strong>63-51-J/01 Obchodní škola</strong></a></li> </ul><p> </p> <ul><li>zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.</li> <li>přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný</li> <li>počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni</li> <li>moderně vybavená cvičná kancelář</li> <li>učebna přírodních věd a zeměpisu</li> <li>plně kvalifikovaný pedagogický sbor</li> <li>individuální přístup ke studentům</li> <li>učebnice poskytovány zdarma</li> <li> internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje</li> <li>jídelna ve školním areálu</li> <li>úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ</li> </ul><p> </p> <p>Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity -<a href="http://www.pedf.cuni.cz"> </a><a href="http://www.pedf.cuni.cz">http://www.pedf.cuni.cz</a></p> </div></div></div> Sun, 18 Sep 2016 10:55:14 +0000 admin 2 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/2#comments