Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP http://goapraha.cz cs Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, kritéria přijímacího řízení http://goapraha.cz/node/86 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h5><span style="font-size:14px">Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:</span></h5> <p> </p> <ul><li><span style="font-size:14px">79-41-K/41 Gymnázium</span></li> <li><span style="font-size:14px">63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)</span></li> <li><span style="font-size:14px">75-41-M/01 Sociální činnost</span></li> <li><span style="font-size:14px">63-51-J/01 Obchodní škola</span></li> </ul><p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong><u>Přihláška ke studiu</u></strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku ředitelce školy nejpozději do <strong>1. března 2020</strong>, a to buď osobně, nebo doporučeným dopisem.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Součástí přihlášky na všechny uvedené obory vzdělání je <strong>doporučení školského poradenského zařízení obsahující: </strong></span></p> <ul><li><span style="font-size:14px"><strong>potvrzení o vhodnosti zvoleného oboru,</strong></span></li> <li><span style="font-size:14px"><strong>převažující stupeň podpůrných opatření,</strong></span></li> <li><span style="font-size:14px"><strong>identifikátor znevýhodnění,</strong></span></li> <li><span style="font-size:14px"><strong>podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. </strong></span></li> </ul><p> </p> <p><span style="font-size:14px">Pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, je také součástí přihlášky<strong> doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong><u>Termíny příjímacího řízení</u></strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou:</span></p> <ul><li><span style="font-size:14px"><strong>1. termín: 14. dubna 2020</strong></span></li> <li><span style="font-size:14px"><strong>2. termín: 15. dubna 2020</strong></span></li> </ul><p><span style="font-size:14px">           </span></p> <p><span style="font-size:14px">Termíny školní přijímací zkoušky pro obor vzdělání Obchodní škola:</span></p> <ul><li><span style="font-size:14px"><strong>1. termín: 23. dubna 2020 </strong></span></li> <li><span style="font-size:14px"><strong>2. termín: 24. dubna 2020 </strong></span></li> </ul><p> </p> <p><span style="font-size:14px">Přesný čas bude uchazeči zaslán v pozvánce k přijímacímu řízení.</span></p> <p><strong><u>Hodnocení uchazečů</u></strong></p> <p><span style="font-size:14px">Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do <strong>oboru s maturitní zkouškou</strong> je:</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>1. Prospěch ze základní školy</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:</span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:64px"> <p><span style="font-size:14px">průměr do</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,1</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,2</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,3</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,4</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,5</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,6</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,7</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,8</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,9</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">2,0</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2,1</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2,2</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2,3</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2,4</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">2,5</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:64px"> <p><span style="font-size:14px">body</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">15</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">14</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">13</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">12</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">11</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">10</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">9</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">8</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">7</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">6</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">5</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">4</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">3</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1</span></p> </td> </tr></tbody></table><p><span style="font-size:14px">U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>3. Jednotná přijímací zkouška z matematiky </strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky (bod 2 a 3) získal 0 bodů, neuspěl a není přijat.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Jednotná přijímací zkouška při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se nekoná.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru vzdělání <strong>Obchodní škola</strong> je:</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>1. Prospěch ze základní školy</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:</span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:64px"> <p><span style="font-size:14px">průměr do</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,1</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,2</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,3</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,4</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,5</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,6</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,7</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,8</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">1,9</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">2,0</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2,1</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2,2</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2,3</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2,4</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2,5</span></p> </td> </tr><tr><td style="width:64px"> <p><span style="font-size:14px">body</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">15</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">14</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">13</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">12</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">11</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">10</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">9</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">8</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">7</span></p> </td> <td style="width:35px"> <p><span style="font-size:14px">6</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">5</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">4</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">3</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">2</span></p> </td> <td style="width:39px"> <p><span style="font-size:14px">1</span></p> </td> </tr></tbody></table><p><span style="font-size:14px">U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong>2. Přijímací pohovor</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Výsledky jednotlivých součástí kritérií přijímacího řízení se započítávají do celkového výsledku přijímacího řízení.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Hlásí-li se uchazeč na dva maturitní obory, může konat jednotné přijímací zkoušky na oba obory a do hodnocení se mu bude započítávat lepší výsledek ze zkoušky.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu předpokládaných přijímaných uchazečů.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><strong><u>Počet přijímaných uchazečů</u></strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do všech oborů vzdělání je 12.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px">Mgr. Klára Eliášková</span></p> <p><span style="font-size:14px">ředitelka školy</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div></div></div> Thu, 09 Jan 2020 14:24:10 +0000 admin 86 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/86#comments Pozvánka na DOD http://goapraha.cz/node/78 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtecenter"><strong><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px">POZVÁNKA NA DEN</span><span style="font-size:14px"> </span></span></strong></p> <p class="rtecenter"><strong><span style="color:#A52A2A"><span style="font-size:24px">OTEVŘENÝCH DVEŘÍ</span></span></strong></p> <p class="rtecenter"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:20px"><strong>13. 1. 2020 od 13:00 do 17:00 h</strong></span></span></p> <p class="rtecenter"> </p> <p class="rtecenter"><span style="color:#A52A2A"><span style="font-size:14px"><strong>Informace k jednotlivým oborům vzdělávání</strong></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>Výuka v praxi – odborné předměty a učební praxe</strong></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="color:#A52A2A"><span style="font-size:14px"><strong>Přijímací zkoušky na nečisto</strong></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>Odborné učebny výpočetní techniky, zeměpisu, přírodních věd</strong></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="color:#A52A2A"><span style="font-size:14px"><strong>Školní projekty</strong></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>Internát školy a volnočasové aktivity</strong></span></span></p> <p class="rtecenter"> </p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:14px"><strong>Kudy k nám?</strong>  Sídlíme <strong>v areálu Hotelové školy Radlická 591/115</strong> - metrem B na stanici Nové Butovice, odtud pěšky směrem ke galerii Nové Butovice, z druhého podchodu doleva až k vrátnici Hotelové školy.</span></p> <p> </p> <p> </p> </div></div></div> Thu, 10 Oct 2019 08:21:33 +0000 admin 78 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/78#comments Termíny ve školním roce 2019/2020 http://goapraha.cz/node/76 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h1> </h1> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>informace pro žáky a rodiče</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(některé termíny budou upřesněny v průběhu školního roku)</span></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. POLOLETÍ</strong></span></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:660px"><tbody><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>25. 10.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Rozjezd na podzimní prázdniny, výuka bude ukončena po 5. vyučovací hodině</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>28. 10.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Státní svátek</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>29. a 30. 10.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Podzimní prázdniny</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>7. 11.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Soutěž v psaní na klávesnici</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>13. 11.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Pedagogická rada za 1. čtvrtletí </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>22. 11.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Den otevřených dveří od 10:00 do 16:00 hodin</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. 12.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2020</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>11. 12.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Pedagogická rada před vánočními prázdninami</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19. 12. a 20. 12.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tradiční vánoční program</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>23. 12. až 3. 1.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vánoční prázdniny</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>13. 1.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Den otevřených dveří od 13:00 do 17:00 hodin</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>27. 1.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13:30 hodin</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>29. 1.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Pedagogická rada za 1. pololetí </strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>30. 1.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Výpisy z vysvědčení za 1. pololetí</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Rozjezd na pololetní prázdniny, výuka bude ukončena po 6. vyučovací hodině</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:42px; width:148px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>31. 1.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:42px; width:512px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Pololetní prázdniny</strong></span></span></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. POLOLETÍ</strong></span></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:666px"><tbody><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>8. 2. </strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Maturitní a imatrikulační ples v KC Novodvorská od 19:00 do 24:00 hodin</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>17. 2. až 23. 2. </strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Jarní prázdniny</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>19. 3.</strong></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Pedagogická rada za 3. čtvrtletí </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>8. 4. a 30. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Termíny společné části maturitní zkoušky (písemné práce z ČJL a cizích jazyků)</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>14. 4. 2020</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15. 4. 2020</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Jednotné přijímací zkoušky – 2. termín</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>8. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Rozjezd na velikonoční prázdniny, výuka bude ukončena po 5. vyučovací hodině</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>9. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Velikonoční prázdniny</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>21. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>22. a 23. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Praktická zkouška A4 profilové části MZ</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>24. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>28. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Uzavření klasifikace maturitních ročníků do 13:30 h</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>29. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Pedagogická rada – maturitní ročníky</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>30. 4.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Výroční vysvědčení maturitních ročníků</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4. 5. do 6. 5.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Termíny společné části maturitní zkoušky</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15. 5.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>11. až 15. 5.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky </strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>od 20. 5. do 16. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ (bude upřesněno)</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>18. a 19. 5. </strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ústní maturitní zkoušky (společná část MZ a profilová část MZ) a obhajoba maturitní práce (SČ)</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>8. až 12. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků </strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Uzavření klasifikace třídy O2 do 13:30</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>11. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Pedagogická rada – třída O2</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>12. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Výroční vysvědčení třídy O2 vydáno 6. vyučovací hodinu</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Praktická závěrečná zkouška třídy O2</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>16. 6. až 19. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Volno k přípravě na závěrečnou zkoušku třídy O2</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>22. 6. </strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Teoretická závěrečná zkouška třídy O2</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>23. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 13:30 hodin</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>24. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Pedagogická rada za 2. pololetí</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>25. 6. </strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2020</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>29. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Školní akademie</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>30. 6.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Výroční vysvědčení za školní rok 2019/2020</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. 7. až 31. 8.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hlavní prázdniny</strong></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="height:45px; width:169px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. 9.</strong></span></span></p> </td> <td style="height:45px; width:496px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Začátek školního vyučování 2020/2021</strong></span></span></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div></div></div> Mon, 23 Sep 2019 07:43:43 +0000 admin 76 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/76#comments Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) http://goapraha.cz/node/50 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována<br /> Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email:  <a href="mailto:consultant@moore-czech.cz">consultant@moore-czech.cz</a></p> </div></div></div> Mon, 11 Jun 2018 11:05:05 +0000 admin 50 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/50#comments Tyfloslužby - termíny setkání 2019 http://goapraha.cz/node/33 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2019 na <span style="color:#0000CD"><strong>setkání pedagogických pracovníků</strong></span> (učitelé, AP a další zájemci) <span style="color:#0000CD"><strong>k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením</strong></span> v podmínkách integrace na běžných středních školách.</p> <p>Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.</p> <p>Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové, kteří vyučují jednotlivé předměty.</p> <p><strong>Program:</strong><br /> a) konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce<br /> b) kulatý stůl k problematice edukace žáků se ZP včetně sdílení poznatků s dosavadním průběhem integrace Vašich žáků se ZP<br /> c) informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek<br /> d) semináře k výuce jednotlivých předmětů (v případě více zájemců o předmět)<br /><strong>Program bude upřesněn podle přihlášených účastníků.</strong></p> <p><strong>V případě zájmu pište na <a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a>. Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.</strong></p> <p><strong>Termíny: </strong><br /><strong><span style="color:#0000CD"><s>3. - 14. 6. 2019 - Individuální a skupinové konzultace</s><br /> 2. 10. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků</span></strong><br /><strong><span style="color:#0000CD">27. 11. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků</span></strong></p> <p> <strong>Čas:</strong> <span style="color:#0000CD"><strong>od 10 do 14 hodin</strong>.</span></p> <p><strong>Místo konání:</strong> Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 (škola sídlí v areálu Hotelové školy hlavního města Prahy, schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice)</p> <p><strong>Občerstvení </strong>bude zajištěno po celý den (káva, čaj, voda, sušenky, studený oběd).</p> <p>Těšíme se na Vás !</p> <p>Ing. Lenka Balejová,<br /> vedoucí projektu tyfloslužeb<br /> Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP<br /> Radlická 115, Praha 5<br /><a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a><br /> 728 079 888</p> </div></div></div> Mon, 24 Apr 2017 12:53:22 +0000 admin 33 at http://goapraha.cz http://goapraha.cz/node/33#comments