Jste zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020

Na základě obdržených výsledků didaktických testů z Cermatu a přičtení bodů za další kritéria přijímacího řízení uveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Gymnázium (PDF)

Obchodní akademie (PDF)

Sociální činnost (PDF)

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v listinné podobě. Podle zák. č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro letošní přijímací řízení nemůže uchazeč ani jeho zákonný zástupce podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce může místo toho do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Formulář žádosti o nové rozhodnutí bude uchazečům, kteří nebyli přijati, zaslán společně s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu. Nové rozhodnutí může být vydáno až po uplynutí zákonné lhůty pro podání a shromáždění všech žádostí, a to podle pořadí uchazečů v přijímacím řízení, kteří o vydání nového rozhodnutí požádali.

Všichni přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o přijetí odevzdáním zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění těchto výsledků, nejpozději však 23. 6. 2020.

Přijatí uchazeči si v případě potřeby mohou po odevzdání zápisového lístku ve škole vyzvednout potvrzení o přijetí.

Žádáme zdvořile přijaté uchazeči, kteří se rozhodnou studovat na jiné škole, aby i přesto, že nemusí podle platných předpisů školu informovat, nám dali stručnou emailovou zprávou vědět, že budou studovat na jiné škole. Urychlí se tím možnost informování dosud nepřijatých uchazečů, kteří čekají na volná místa.