Jste zde

Informace k vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Informace k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií koronaviru

 

  • škola a internát jsou žákům počínaje dnem 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřeny

  • žákům jsou zadávány úkoly z jednotlivých předmětů k domácí přípravě a procvičování prostřednictvím elektronické nástěnky – složka Studijní materiály od 11. 3. 2020, každá třída má samostatnou podsložku

  • v případě potřeby žáci konzultují zadané úlohy s konkrétním vyučujícím prostřednictvím jeho e-mailu příjmení@goapraha.cz (např. novacek@goapraha.cz)

 


 

Informace o dalším vývoji situace sledujte na webové stránce školy nebo na elektronické nástěnce ve složce Informace k mimořádné situaci. Žáci byli seznámeni s povinností informace sledovat.

 


 

ŠKOLA ZŮSTÁVÁ NADÁLE V PROVOZU

v době od 9:00 do 13:00 je možno volat na tel. linky uvedené v kontaktech na webu školy

 


 

Přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky dle nového zákona MŠMT o zvláštních pravidlech ve školním roce 2019/2020:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

 

Kontakty na krajské hygienické stanice:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html

 

Důležité informační linky:

https://ct24.ceskatelevize.cz/koronavirus-kontakty