Jste zde

AKTUÁLNÍ TERMÍNY - 2. POLOLETÍ

 

26. a 27. 5.

Praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů (třída A4)

1. 6.

Didaktické testy společné části MZ – anglický jazyk a matematika

2. 6.

Didaktické testy společné části MZ – český jazyk a literatura

4. 6.

Přijímací pohovor oboru vzdělání Obchodní škola

8. 6.

Jednotná přijímací zkouška

10. 6.

Písemná maturitní zkouška z účetnictví (třída A4)

15. 6.

Závěrečná zkouška praktická (třída O2)

16. a 17. 6.

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části MZ

Obhajoby maturitních prací (třída S4)

22. 6.

Závěrečná zkouška teoretická (třída O2)

23. 6.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

23. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 13:30 hodin

24. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí

30. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2019/2020

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

1. 9.

Začátek školního vyučování 2020/2021