Jste zde

Termíny ve školním roce 2019/2020

informace pro žáky a rodiče

2. POLOLETÍ

8. 2.

Maturitní a imatrikulační ples v KC Novodvorská od 19:00 do 24:00 hodin

17. 2. až 23. 2.

Jarní prázdniny

zrušeno

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

Termíny budou upřesněny v závislosti na vývoji mimořádné situace podle pokynů MŠMT

Termíny společné části maturitní zkoušky, písemné práce zrušeny rozhodnutím MŠMT

Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

(2. termín JPZ zrušen rozhodnutím MŠMT)

Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ

Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ

Praktická zkouška A4 profilové části MZ

Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ

Uzavření klasifikace maturitních ročníků do 13:30 h

Pedagogická rada – maturitní ročníky

Výroční vysvědčení maturitních ročníků

Termíny společné části maturitní zkoušky

Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky (společná část MZ a profilová část MZ) a obhajoba maturitní práce (SČ)

zrušeno

Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ (bude upřesněno)

zrušeno

Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků

10. 6.

Uzavření klasifikace třídy O2 do 13:30

11. 6.

Pedagogická rada – třída O2

12. 6.

Výroční vysvědčení třídy O2 vydáno 6. vyučovací hodinu

15. 6.

Praktická závěrečná zkouška třídy O2

16. 6. až 19. 6.

Volno k přípravě na závěrečnou zkoušku třídy O2

22. 6.

Teoretická závěrečná zkouška třídy O2

23. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 13:30 hodin

24. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí

25. 6.

Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2020

29. 6.

Školní akademie

30. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2019/2020

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

1. 9.

Začátek školního vyučování 2020/2021