Jste zde

Organizace 1. pololetí 2018/2019

 

3. 9.                 Zahájení školního vyučování od 8:00 h

10. až 14. 9.         Odborná praxe žáků A4

17. 9. až 27. 9.      Odborná praxe žáků S4

18. 9. až 21. 9.      Adaptační kurz pro 1. ročníky

27. 9.                TU předají řediteli školy žádosti o uvolnění z TV

28. 9.                Státní svátek

26. 10.               Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. h)

29. a 30. 10.         Podzimní prázdniny

1. 11.                Soutěž v psaní na klávesnici

14. 11.               Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 15:00 h

                      Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

22. 11 až 24. 11.     Účast na výstavě Schola Pragensis

30. 11.               Den otevřených dveří (09:00 – 16:00 h)

                      Mimořádný program pro žáky v době dopolední výuky

1. 12.                Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ v jarním zkušebním období 2019

20. 12.               Vánoční dílny

21. 12.               Vánoční představení žáků školy

22. 12. až 2. 1.      Vánoční prázdniny

14. 1.                Den otevřených dveří (14:00 až 18:00)

29. 1.                Uzavření klasifikace 1. pololetí

30. 1.                Pedagogická rada 1. pololetí od 15:00 h

31. 1.                Třídní učitelé rozdají žákům výpisy z vysvědčení 6. hodinu

1. 2.                 Pololetní prázdniny