Jste zde

Organizace 2. pololetí 2018/2019

1. 2.                          Pololetní prázdniny

11. 2. až 17. 2.         Jarní prázdniny

23. 2. až 2. 3.           LVK v Janských Lázních

                                 Výuka probíhá podle upraveného RH

2. 3.                          Maturitní ples (KC Novodvorská) od 19 hodin

28. 3.                        Goalballový turnaj o pohár ředitele školy

                                 Výuka probíhá podle náhradního RH

3. 4.                          Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (od 15:00)

                                 Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

10. a 11. 4.               Písemné práce z ČJL a AJ – společná část maturitní zkoušky

12. 4                         Jednotná přijímací zkouška – 1. termín

                                 Termín odevzdání maturitních prací S4

15. 4.                        Jednotná přijímací zkouška – 2. termín

17. 4.                        Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)

18. 4.                        Velikonoční prázdniny

23. 4.                        Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ

                                 Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ

24. a 25. 4.               Praktická zkouška A4 profilové části MZ

26. 4.                        Uzavření klasifikace žáků 4. ročníku (do 13:30)

29. 4.                        Pedagogická rada 4. ročníky

30. 4.                        Třídní učitelé rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu

2. 5. až 3. 5.              DT společné části MZ

3. 5.                           Ředitelské volno

9. a 10. 5.                  Ředitelské volno

20. 5. až 24. 5.          Cykloturistický kurz 3. ročníky

                                  Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

27. 5. až 7. 6.            Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

27. 5. až 29. 5.          Ústní maturitní zkoušky (společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky) a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní                                         komisí

25. 6.                         Uzavření klasifikace (do 13:30)

                                  Termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2019

26. 6.                          Pedagogická rada - 2. pololetí

28. 6.                         Třídní učitelé rozdají vysvědčení

1. 7. až 31. 8.            Hlavní prázdniny

2. 9.                           Začátek školního vyučování 2019/2020