Jste zde

Poděkování našim sponzorům

Vyjadřujeme co nejsrdečněji vděčnost následujícím sponzorům, kteří věnovali finanční prostředky pro krytí některých potřeb našich studentů

 

 

Duben 2020    

Nadační fond Leontýnka

Nadační příspěvek ve výši Kč 18.000,- na notebook pro žáka se zrakovým postižením.

Červen 2018    

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- na realizaci Na tandemech v pohodě

Květen 2018    

Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar ve výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Duben 2018    

Pan Ivo Rek

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Prosinec 2017    

Paní Mgr. Ing. Alena Nekolová

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- na realizaci společného projektu s Centrem IRIS, na němž budou participovat žáci školy a slovinští žáci

Prosinec 2017    

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 30.000,- na pokrytí nákladů žáků školy účastnících se lyžařského výcvikového kurzu 2018, který pořádá škola

 

Listopad 2017    

Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar ve výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Srpen 2017    

Řízení letového provozu České republiky, s. p.

Peněžitý dar ve výši Kč 70.000,- na zakoupení kamerové lupy ClearView C HD

Srpen 2017    

Nadační fond Leontýnka

Nadační příspěvek ve výši Kč 14.000,- na realizaci projektu Brána angličtiny otevřená – The Door of English Unlocked

Květen 2017    

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 14.000,- na realizaci projektu Brána angličtiny otevřená – The Door of English Unlocked

Prosinec 2016    

Veskom, spol. s r. o. (výtěžek z koncertu skupiny FKK)

Peněžitý dar ve výši Kč 13.000,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Září 2016    

Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar veš výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Září 2016    

Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši Kč 6.500,- na částečnou úhradu projektu školy Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2016

Září 2016    

Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši Kč 3.682,- na realizaci projektu Projektový týden v Praze (bilaterální projekt s partnerskou školou v Lublani – setkání žáků)

Červen 2016    

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 29.310,- na projekt školy Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2016

Květen 2016    

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- na realizaci projektu Projektový týden v Praze (bilaterální projekt s partnerskou školou v Lublani – setkání žáků)


Květen 2015    

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 20.000,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy.

 


Duben 2015    

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 7.000,- na realizaci projektu Janua linguarum reserata.

 


Duben 2015    

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 20.000,- na realizaci projektu Projektový týden ve Slovinsku.

 


Duben 2015    

Pracovníci Accenture Services, s. r. o.

Peněžitý dar ve výši Kč 6.250,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy.

 


Červen 2014    

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 16.000,- na nákup názorné učební pomůcky/pomůcek (modelu/ů) pro výuku biologie

 


Červen 2014    

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby výtvarné dílny školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy.

 


Květen 2014    

Pracovníci Accenture Services, s. r. o.

Peněžitý dar ve výši Kč 5.775,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy.

 


Únor 2014    

Nadace Leontinka

10 kusů reflexních bezpečnostních vest pro nevidomé a průvodce v hodnotě Kč 3.000,-

 


Červen 2013    

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 43.320,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

 


Duben 2013    

Pan Ivo Rek

Peněžitý dar veš výši Kč 2.000,- pro potřeby sportovních akcí pořádaných či spolupořádaných školou

 


Listopad 2012    

Paní Šárka Peštová a pan Robert Dlabal

Model Funkce lidského těla v hodnotě Kč 19.586,-

 


Září 2012    

Dárce si nepřál zveřejnit své jméno

Peněžitý dar ve výši Kč 4.000,- pro potřeby goalballu

 


Červen 2012    

Nadační fond Českého rozhlasu

Věcný dar 2 westernové kytary v hodnotě Kč 10.000,-

 


Listopad 2011    

Dárce si nepřál zveřejnit své jméno

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby žáků školy

 


Červen 2011    

LIONS CLUB PRAHA PRVNÍ

Peněžitý dar ve výši Kč 22.000,- pro potřeby žáků školy a sportovní potřeby školy

 


Červen 2011    

Český svaz zrakově postižených sportovců, o. s.

Peněžitý dar ve výši Kč 30.000,- na uspořádání Mezinárodních sportovních her pro zrakově postiženou mládež

 


Červen 2011  
Březen 2011  
Únor 2011  

Nadační fond Českého rozhlasu&

Nadační příspěvek výši Kč 40.000,- ,- na realizaci projektu Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2011

; ; ;


Nadace Charty 77 - Fond RWE Transgas

Dar ve výši Kč 78.000,- ,- na uspořádání Mezinárodních sportovních her pro zrakově postiženou mládež

;  

;


; ; ; ; ;


 

Nadační fond Veolia

Peněžitý dar ve výši Kč 22.000,- na realizaci a rozvoj sociálních projektů školy

 

;


;

Pražská plynárenská, a. s.

Peněžitý dar ve výši Kč 50.000,- na uspořádání Mezinárodních sportovních her pro zrakově postiženou mládež

;  


;
Říjen 2010    

Dárce si nepřál zveřejnit své jméno

Peněžitý dar ve výši Kč 3.000,- na organizaci Mezinárodních sportovních her pro zrakově postiženou mládež

 


;

Květen 2010    

LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

peněžitý dar ve výši Kč 13.470,- pro potřeby žáků školy

;

Květen 2010  

LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

peněžitý dar ve výši Kč 17.447,- pro potřeby žáků školy

;  


;


 

LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

18 souprav sportovních dresů pro žáky školy v hodnotě Kč 12.852,-

;  


;

Prosinec 2009  

;Nadace Českého rozhlasu

;

příspěvek ze sbírky Světluška ve výši Kč 25.000,- na projekt <em>Slyším, hraji, zdokonaluji se v orientaci </em> na zakoupení nového stolu pro showdown

 


Říjen 2009     žáci Základní školy Uhelný trh - zaměření na matematiku a informatiku, Uhelný trh 4, Praha 1,

Peněžitý dar Kč 5.700,- výtěžek sbírky žáků ZŠ na nákup pomůcek pro žáky naší školyLION´S CLUB

; Peněžitý dar ve výši Kč 2.000,- pro potřeby žáků školyLION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

Peněžitý dar ve výši Kč 5.000,- pro potřeby žáků školy


Prosinec 2008  

Logo Balance

Balance, Rooseveltova 31/764, 160 00 Praha 6

Peněžní dar ve výši Kč 10.000 jako příspěvek jednotlivým žákům na pobyt na lyžařském výcvikovém kurzu a nákup lyžařského vybavení pro žákyLION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

Spřažený bicykl Duplex pro potřeby žáků školy.Nadace LEONTINKA, Radlická 714/113, 158 00 Praha 5

Nadační příspěvek 58.000,- na realizaci projektu Na tandemu za sebou (zakoupení tandemového kola a provozní náklady související s pořádáním turistického kurzu a cyklokurzu


Červen 2008     LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ
<>br> Peněžitý dar ve výši Kč 19.310,- pro potřeby žáků školy</td> </tr> </tbody> </table> <hr /> <table border=" />
Březen 2008     L’OCCITANE Central Europe, s.r.o., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 – Karlín

Peněžní dar ve výši Kč 2.500,- vybraný v aukci květinových dekorací vytvořených studenty na společenské akci Vůně ve tmě


 Listopad 2007                           dárce si nepřál zveřejnit své jméno - peněžitý dar 50.000,- Kč pro potřeby žáků školy

 


peněžní dar ve výši Kč 30.000 jako příspěvek jednotlivým žákům na pobyt na lyžařském výcvikovém kurzu a nákup lyžařského vybavení pro žáky

 Říjen 2007

 


 


LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ -peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby žáků školy

 


 


LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ -peněžitý dar ve výši Kč 11.650,- pro potřeby žáků školy

 


 

 Březen 2007 Logo konta bariery

Nadace Charty 77,Konto Bariéry,Melantrichova 5,110 00 Praha 1

20.000,00 Kč na částečnou úhradu nákladů na ubytování v internátu a
stravování nevidomé žákyně školy na období 1 roku

 


Logo IBM


IBM Česká republika, spol. s r. o., V Parku 4/2294, Praha 4

věcný dar 5 kusů nových notebooků Lenovo C 100 v ceně 116.144,- Kč a 5 kusů ThinkPlus Lenovo Spac v ceně 20.111,- Kč pro potřeby zrakově postižených žáků školy

 


Logo Zš Uhelný trh


žáci Základní školy Uhelný trh - zaměření na matematiku a informatiku, Uhelný trh 4, Praha 1, 4.850,- Kč - výtěžek sbírky žáků ZŠ na nákup pomůcek pro žáky naší školy

 


 

 Září 2006    Paní Marie Matějů - peněžitý dar ve výši 10.000, - Kč pro potřeby žáků školy

 


 

 Srpen 2006 Logo HP  Společnost Hewlet-Packard s.r.o.- dar ve výši 5.000,- Kč k náhradě kompenzační pomůcky pro těžce zrakově postiženého

 


<table border=" /> Květen 2006    LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ - výtěžek kulturní akce spojené s dražbou uměleckých předmětů ve výši Kč 12.000,- pro potřeby žáků školy


Logo Oldstars.wz.cz


Divadelní představení skupiny v Jindřišské věži - výtěžek ve výši 1,500 Kč pro potřeby žáků školy