Aktuální informace

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLY

 

v době od 9:00 do 13:00 je možno volat na tel. linky uvedené v kontaktech na webu školy


INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ

26. 8. 2020 od 16:00 hodin v budově školy


INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Každý uchazeč (respektive zákonný zástupce uchazeče) musí před vstupem do budovy školy předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude uchazeč do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Prohlášení je možné stáhnout na stránkách školy (zletilý uchazeč, nezletilý uchazeč) nebo jej vyplnit před školou, kde bude rovněž k dispozici.


Kontakty na krajské hygienické stanice:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2020/2021 do vzdělávacích oborů Obchodní akademie a Sociální činnost

Obchodní akademie

Na základě posouzení prospěchových kritérií a přijímacího pohovoru konaného 3. 7. 2020 ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené, Praha 5 vyhlašuje následující výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru vzdělání 63-41M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2020/2021:

Reg. číslo uchazeče Body průměr Body pohovor Body celkem Výsledek
378 12 14 26 přijat/a
327 12 15 27 přijat/a
340 17 N 17 nekonal/a PŘ
380 18 30 48 přijat/a
326 0 36 36 přijat/a
328 9 30 39 přijat/a
373 16 30 46 přijat/a
325 10 35 45 přijat/a
332 11 21 32 přijat/a

 

Sociální činnost

Na základě posouzení prospěchových kritérií a přijímacího pohovoru konaného 3. 7. 2020 ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené, Praha 5 vyhlašuje následující výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru vzdělání 75-41M/01 Sociální činnost pro školní rok 2020/2021:

Reg. číslo uchazeče Body průměr Body pohovor Body celkem Výsledek
381 18 30 48 přijat/a

Nabídka ubytování v internátu školy

Nabízíme možnost ubytování v internátu školy. Internát je zařazen do 1. kategorie ubytovacích zařízení a je umístěn v areálu Hotelové školy Radlická.

Ubytování buňkového typu sestává ze dvou dvoulůžkových pokojů, společné předsíně a sociálního zařízení. V předsíni je k dispozici lednička a rychlovarná konvice. 

K vybavení internátu dále patří klubovna, posilovna, hudebna, internetová studovna, tři kuchyňky a cvičná standardně vybavená kuchyně. Samozřejmostí je internetové připojení.

 

Ubytování pro žaky školy se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a účelových zařízeních, v aktuálním znění.

Cena vyplývající z tohoto předpisu je 1.600,- Kč za měsíc.  Výše úplaty se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

 

Dlouhodobé ubytování nabízíme žákům a studentům jiných středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Tato forma ubytování je možná vždy od neděle do pátku, o víkendech a prázdninách je internát uzavřen.

Cena je stanovena na 2.800,- Kč měsíčně.

 

Krátkodobé ubytování nabízíme skupinám i soukromým osobám.

Možnosti krátkodobého ubytování záleží na předchozí domluvě a počtu zájemců o ubytování.

Cena za ubytování je 300,- Kč za osobu na noc.

Tyfloslužby - termíny setkání 2020

Dovolujeme si Vás pozvat  na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
23. 9. 2020
4. 11. 2020
9. 12. 2020

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email:  consultant@moore-czech.cz

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS