Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2019/2020

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků

V Praze 8. ledna 2019

Č. j. GOA/009/An/2019

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

 

a) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující řádné termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky:

 

  • 1. termín: 12. dubna 2019 
  • 2. termín: 15. dubna 2019

           

c) stanovuji termíny pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru:

 

pro obor vzdělání

  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

  • 1. termín: 23. dubna 2019;
  • 2. termín: 24. dubna 2019

(čas přijímacího pohovoru bude uchazeči upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení)

 

 

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

d) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 1. března 2019

 

e) stanovuji následující kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

Maturitní, imatrikulační a absolventský ples

 

 

Srdečně Vás zveme na

 

MATURITNÍ, IMATRIKULAČNÍ, ABSOLVENTSKÝ PLES

Gymnázia pro zrakově postižené

a Střední odborné školy pro zrakově postižené, 

Praha 5, Radlická 115

 

ples se koná 2. března 2019 od 19h v KC Novodvorská, Praha 4

 

Můžete se těšit na: 

imatrikulaci prvních ročníků

stužkování maturantů

 malou tombolu

dražbu

velkou tombolu 

půlnoční překvapení

Pozvánka ke stažení v PDF

Pozvánka na Den otevřených dveří

Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro zrakově postižené,
Praha 5, Radlická 115

 

srdečně zve všechny zájemce na

 

Den otevřených dveří

 

14. ledna 2019
od 14:00 do 18:00

Maturitní, Imatrikulační a absolventský ples

Srdečně Vás zveme na

 

MATURITNÍ, IMATRIKULAČNÍ, ABSOLVENTSKÝ PLES

Gymnázia pro zrakově postižené

a Střední odborné školy pro zrakově postižené, 

Praha 5, Radlická 115

 

ples se koná 2. března 2019 od 19h v KC Novodvorská, Praha 4

 

Můžete se těšit na: 

imatrikulaci prvních ročníků

stužkování maturantů

 malou tombolu

Organizace 1. pololetí 2018/2019

 

3. 9.                 Zahájení školního vyučování od 8:00 h

10. až 14. 9.         Odborná praxe žáků A4

17. 9. až 27. 9.      Odborná praxe žáků S4

18. 9. až 21. 9.      Adaptační kurz pro 1. ročníky

27. 9.                TU předají řediteli školy žádosti o uvolnění z TV

28. 9.                Státní svátek

26. 10.               Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. h)

29. a 30. 10.         Podzimní prázdniny

1. 11.                Soutěž v psaní na klávesnici

14. 11.               Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 15:00 h

                      Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

22. 11 až 24. 11.     Účast na výstavě Schola Pragensis

30. 11.               Den otevřených dveří (09:00 – 16:00 h)

                      Mimořádný program pro žáky v době dopolední výuky

1. 12.                Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ v jarním zkušebním období 2019

20. 12.               Vánoční dílny

21. 12.               Vánoční představení žáků školy

22. 12. až 2. 1.      Vánoční prázdniny

14. 1.                Den otevřených dveří (14:00 až 18:00)

29. 1.                Uzavření klasifikace 1. pololetí

30. 1.                Pedagogická rada 1. pololetí od 15:00 h

31. 1.                Třídní učitelé rozdají žákům výpisy z vysvědčení 6. hodinu

1. 2.                 Pololetní prázdniny

Oznámení o výsledcích doplňovacích voleb do školské rady

V Praze 10. října 2018

Dne 10. října 2018 proběhly volby do školské rady. Nově zvoleným členem Školské rady Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené je:   

Ondřej Šnajdr (žák 3. ročníku gymnázia)

Všem zúčastněným voličům děkuje za aktivní účast přípravný výbor:

 

Klára Eliášková, Michal Řezka, Miroslava Kučerová,

Eva Lesová, Aleš Pomezný

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz 

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS