Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2019/2020

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků

V Praze 8. ledna 2019

Č. j. GOA/009/An/2019

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

 

a) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující řádné termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky:

 

  • 1. termín: 12. dubna 2019 
  • 2. termín: 15. dubna 2019

           

c) stanovuji termíny pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru:

 

pro obor vzdělání

  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

  • 1. termín: 23. dubna 2019;
  • 2. termín: 24. dubna 2019

(čas přijímacího pohovoru bude uchazeči upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení)

 

 

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

d) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 1. března 2019

 

e) stanovuji následující kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

Tyfloslužby - termíny setkání 2019

Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2019 na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
3. - 14. 6. 2019 - Individuální a skupinové konzultace
2. 10. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

27. 11. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

 

Organizace 2. pololetí 2018/2019

1. 2.                          Pololetní prázdniny

11. 2. až 17. 2.         Jarní prázdniny

23. 2. až 2. 3.           LVK v Janských Lázních

                                 Výuka probíhá podle upraveného RH

2. 3.                          Maturitní ples (KC Novodvorská) od 19 hodin

28. 3.                        Goalballový turnaj o pohár ředitele školy

                                 Výuka probíhá podle náhradního RH

3. 4.                          Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (od 15:00)

                                 Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

10. a 11. 4.               Písemné práce z ČJL a AJ – společná část maturitní zkoušky

12. 4                         Jednotná přijímací zkouška – 1. termín

                                 Termín odevzdání maturitních prací S4

15. 4.                        Jednotná přijímací zkouška – 2. termín

17. 4.                        Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)

18. 4.                        Velikonoční prázdniny

23. 4.                        Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ

                                 Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ

24. a 25. 4.               Praktická zkouška A4 profilové části MZ

26. 4.                        Uzavření klasifikace žáků 4. ročníku (do 13:30)

29. 4.                        Pedagogická rada 4. ročníky

30. 4.                        Třídní učitelé rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu

2. 5. až 3. 5.              DT společné části MZ

3. 5.                           Ředitelské volno

9. a 10. 5.                  Ředitelské volno

20. 5. až 24. 5.          Cykloturistický kurz 3. ročníky

                                  Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

27. 5. až 7. 6.            Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

27. 5. až 29. 5.          Ústní maturitní zkoušky (společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky) a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní                                         komisí

25. 6.                         Uzavření klasifikace (do 13:30)

                                  Termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2019

26. 6.                          Pedagogická rada - 2. pololetí

28. 6.                         Třídní učitelé rozdají vysvědčení

1. 7. až 31. 8.            Hlavní prázdniny

2. 9.                           Začátek školního vyučování 2019/2020

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz 

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS